Rola edukacji

Edukacja powinna być niezwykle ważna dla każdego człowieka na ziemi. Niestety przywilej edukacji nie doszedł do każdego człowieka na ziemi. Taki stan rzeczy utrzymywał się w czasach przeszłych przez tysiące lat. Ludzie pierwotni nie znali czegoś takiego jak edukacja ta, którą mamy obecnie. Ludzie pierwotni edukowali się na zasadzie przekazywania wiedzy przez starych członków plemienia młodym osobom, które dopiero mają wejść w dorosłą część plemienia. Taki sposób edukacji był niezbędny do przetrwania młodych członków plemiennych. Wiedza przekazywana dotyczyła głównie sposobu pozyskiwania żywności, wytwarzania materiałów służących do ogrzewania się podczas zimnych pór roku czy tworzenia narzędzi niezbędnych przy powyższych pracach. Tę wiedzę zazwyczaj posiadała męska część społeczności. Żeńska część plemienna zajmowała się głównie wytwarzaniem przedmiotów użytkowych oraz zbieractwem. Wiedza, którą dysponowały kobiety z plemienia była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania plemienia oraz co najważniejsze do przeżycia plemienia. Wiedza z zakresu ziołolecznictwa nieraz na pewno uratowała plemię przez zarazą. Obecnie edukacja oraz zdobycie dyplomu potwierdzającego nasze wykształcenie oraz umiejętności zajmuje bardzo wysoki poziom potrzeby jego zdobycia. Bardzo często to właśnie dokumenty jakie dostajemy po zakończeniu szkoły decydują o naszej przyszłości. Jednym sposobem na zdobycie dyplomu jest korzystanie z Librusa Synergia – zdalne nauczanie jako sposób na naukę podczas choroby lub panującego stanu wyjątkowego w państwie.