Librus i już

Librus synergia e-dziennik to dobra propozycja dla szkól, które jeszcze nie mają zainstalowanego dziennika elektronicznego. Nawiasem mówiąc, nie ma chyba na co czekać, ponieważ nadszedł już ten czas, kiedy wszystkie placówki oświatowe powinny mieć takie narzędzie do dyspozycji swoich uczniów i nauczycieli. To ewidentnie znak czasów, w jakich przyszło nam żyć i musimy ten stan rzeczy po prostu zaakceptować, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy też nie bardzo. Nawiasem mówiąc, człowiek nie ma wpływu na szereg spraw, bo te dzieją się po prostu niezależnie od niego. Tak to już jest na tym najpiękniejszym ze światów. I jak tutaj nie zgodzić się ze stwierdzeniem Hipolita Taine’a, dziewiętnastowiecznego filozofa francuskiego, który przekonywał sobie współczesnych, że jednym z trzech podstawowych czynników determinujących ludzkie życie, jest moment dziejowy, w którym egzystuje dana jednostka. Nasze czasy wydają się tego dowodzić jak żadne inne. Wróćmy jednak do zasadniczego tematu niniejszego artykułu, bo wszak mamy w nim omówić librus synergia e-dziennik. Zatem do rzeczy, żeby już niepotrzebnie nie przedłużać. Dziennik jest stosunkowo łatwy w obsłudze, a to już bardzo dużo. Nauczyciel, jak i uczeń szybko ogarnie wszystkie jego możliwości, więc tym samym to nowoczesne narzędzie spełniać będzie swoją rolę. Współczesny uczeń nader chętnie korzysta z dziennika elektronicznego, bo jest to po prostu wygodne.. Informacja o ocenach, frekwencji, terminach sprawdzianów – wszystko jest w jednym miejscu. Czegóż chcieć więcej?