Leczenie schizofrenii

Schizofrenia to zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz. To stany charakteryzujące się zmienionym chorobowo, odbiegającym od normy postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Pacjenci będący w stanie psychozy mają skrajnie upośledzoną umiejętność krytycznej, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia i relacji z innymi, a nawet mogą nie być do niej zdolni. Schizofrenia to ciężka choroba, ma zmienny przebieg i różne jej objawy mogą dominować w zależności od osoby. Pierwsze objawy zaburzenia występuje najczęściej we wczesnej dorosłości, zwykle między 18. a 35. rokiem życia. Rozpoznanie choroby to przede wszystkim wywiad z pacjentem, a także obserwacja zachowań chorego. Zdiagnozowanie schizofrenii nie jest możliwe za pomocą współcześnie dostępnych badań laboratoryjnych. Leczenie jest bardzo trudne i żmudne, potrzeba wiele siły i empatii do chorego, aby otoczyć go właściwą i profesjonalną opieką.
Leczenie schizofrenii warszawa odbywa się za pomocą farmakoterapii z użyciem leków przeciwpsychotycznych, które działają głównie poprzez hamowanie aktywności dopaminergicznej. Dodatkowe efekty daje psychoterapia, rehabilitacja zawodowa i społeczna. W skrajnych przypadkach, gdy pacjent stanowi zagrożenie dla siebie albo swojego zdrowia lub życia innych osób, powinna być stosowana przymusowa hospitalizacja. Obecnie pobyty w szpitalu są znacznie krótsze i stosowane w wyjątkowych przypadkach, duże efekty dają pobyty dzienne w takich szpitalach. Chory może spędzić czas z takimi samymi osobami jak on.