Laboratorium wzorcujące wykonuje między innymi wzorcowanie, czyli czynność, której celem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania przyrządów pomiarowych.

Podstawowe cechy wzorcowania

Do podstawowych cech wzorcowania zaliczymy błąd pomiaru, niepewność pomiaru, a także spójność pomiaru.

Akredytacja laboratorium

Oczywiście, aby laboratorium mogło wykonywać wzorowanie przyrządów musi posiadać odpowiednią akredytację. Jeżeli firma chce wykonywać wzorcowanie we własnym zakresie nie musi koniecznie zdobywać akredytacji, ale powinna spełnić odpowiednie wymagania zapisane w normach.

Sprawdzenie okresowe wyposażenia pomiarowego

Co jakiś czas w laboratoriach oprócz wzorcowania przeprowadzane jest sprawdzenie okresowe. Kontroluje się głównie wyposażenie w celu potwierdzenia, że w trakcie jego użytkowania nie doszło do zmiany parametrów. Jeżeli w wyniku sprawdzenia stwierdzimy drastyczne pogorszenie wyników konieczne jest wykonanie wzorcowania. W przeciwnym razie uzyskiwane dane będą nierzetelne.