Kursy języków

Nauka języka obcego, to nie tylko przekazywanie konkretnej wiedzy o języku, lecz przede wszystkim umiejętność posługiwania się nim w konkretnych sytuacjach życiowych, zarówno prywatnych, jak i oficjalnych czy zawodowych.

Nauka języka obcego, to nie tylko przekazywanie konkretnej wiedzy o języku, lecz przede wszystkim umiejętność posługiwania się nim w konkretnych sytuacjach życiowych, zarówno prywatnych, jak i oficjalnych czy zawodowych. Takiemu podejściu do tematu sprzyja oparcie nauczania o nowoczesne metody komunikacyjne uzupełnione sprawdzonymi elementami klasycznymi.
Od samego początku nauki szczególny nacisk powinien być kładziony na aktywne używanie języka poprzez konwersacje, dialogi i dyskusje tak, aby słuchacz możliwie szybko mógł swobodnie porozumiewać się w poznawanym języku. Ćwiczenia wspierane materiałami audiowizualnymi gwarantują zrozumienie żywego i naturalnego języka. Wprowadzanie materiału gramatycznego w kontekście oraz utrwalanie go poprzez praktyczne ćwiczenia komunikacyjne, ma na celu już od pierwszych lekcji umożliwić studentom formułowanie poprawnych wypowiedzi. Naturalny strach przed mówieniem znika, pod warunkiem tworzenia względnie małych grup słuchaczy o podobnym stopniu znajomości języka.
Kursy językowe powinny bazować zarówno na materiałach z podręczników renomowanych wydawców jak i własnych opracowywanych na podstawie takich źródeł języka współczesnego jak: literatura, prasa, telewizja czy internet. Możliwość praktycznego sprawdzenia umiejętności uczestnicząc w programie pozalekcyjnym: konwersacjach i konsultacjach pozwala studentom poczuć się pewnie i śmiało nawiązywać rozmowę w obcym języku ze studentami z innych krajów. Ponadto takie rozmowy to świetna okazja poszerzania wiedzy o innych krajach oraz rozbudowywania słownictwa i doskonalenia płynności wypowiedzi.