Warto skorzystać z kursu certyfikat kompetencji zawodowych
Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami spedytorzy i przewoźnicy zajmujący się transportem drogowym osób lub rzeczy muszą posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Taki certyfikat otrzymuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu, który jest organizowany przez Instytut Drogowy. Egzamin składa się z testu z 64 pytaniami wielokrotnego wyboru po 8 pytań z każdego modułu i trwa 120 minut oraz z zadania egzaminacyjnego. Zadanie egzaminacyjne ma dwie części po dwa pytania. Na jego rozwiązanie uczestnik ma także 120 minut.
Na rynku jest wiele firm, które pomagają w przygotowaniu do egzaminu poprzez kursy przygotowujące. Kurs certyfikat kompetencji zawodowych jest nieobowiązkowy, ale warto z niego skorzystać. Taki kurs obejmuje zagadnienia, które są na egzaminie.
Kurs może być przeprowadzony w formie stacjonarnej lub formie e-learningu, czyli online. Kurs stacjonarny obejmuje 30 godzin zajęć i kosztuje, w zależności od firmy, ok. 1000zł. Kurs online jest tańszy i kosztuje ok. 800zł. Uczestnicy kursu otrzymują pomocne materiały szkoleniowe.