Każda z instytucji zorganizowanych posiada system zabezpieczeń, które mają za zadanie zmniejszyć prawdopodobieństwo pożaru i rozprzestrzeniania się ognia. W każdym budynku publicznym widzimy oznakowania typu „Wyjście ewakuacyjne”, to wszystko po to, aby podczas wystąpienia zagrożenia ludzie mogli jak najsprawniej wydostać się z budynku. Na ścianach takich budynków powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie te plany budynku, wyjścia ewakuacyjne, drogi pożarowe, gaśnice i hydranty są po to aby zapewnić Tobie bezpieczeństwo. Wszystko to jest Twoim życiem, bo mogłaby się zdarzyć sytuacja w której będziesz się znajdować w budynku który właśnie się pali. Twoja uwagę zapewne podczas ewakuacji przykują zielone elementy na których są strzałki, pokazują one drogę ewakuacji. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pozwala na określenie norm które muszą być przestrzegane przez administracje budynku i przez każdego obywatela przebywającego w nim. Żaden element tego systemu nigdy nie powinien być zasłonięty.