Zniżki wynikające ze statusu studenta są miłą częścią studenckiego życia. Dokument ten jest na tyle wyjątkowy, że zamiast używać pieczątek potwierdzających jego aktualność (takich jakich używano w podstawówce, gimnazjum czy liceum) wymyślono inny rodzaj zabezpieczenia. O tym, że osoba posiadająca takowy dokument jest wciąż studentem świadczą hologramy na legitymację studencką. Bardzo trudne do podrobienia charakterystyczne naklejki rozdawane są uczniom przez (nie zawsze miłe) panie w dziekanacie. Zdarzają się próby podrobienia hologramów – często wykonane z godną podziwu dokładnością, a przez to bardzo trudne do rozróżnienia od rzeczywistych naklejek. Takie fałszerstwo może być odkryte – na przykład przez wprawne oko kontrolera biletów w komunikacji publicznej. Trudno się dziwić, że młode osoby zapisują się często na studia tylko po to aby nacieszyć się upragnioną legitymacją chociaż przez okres trwania pierwszego semestru – mając już w perspektywie skreślenie z listy studentów ze względu na liczne nieobecności.