Legitymacja studencka jest obowiązkowo wręczana każdemu studentowi na rozpoczęciu pierwszego roku akademickiego. To dokument, który identyfikuje go na uczelni i uprawnia do licznych zniżek. Nic dziwnego, że studenci tak bardzo ją sobie cenią i starannie jej pilnują. Po zakończeniu każdego semestru i uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminach, ważność legitymacji jest przedłużana. Zazwyczaj nakleja się specjalne hologramy na legitymację studencką, które stanowią odpowiednik pieczątek. Hologramy są jednak zdecydowanie trudniejsze do podrobienia, a więc bezpieczniejsze z punktu widzenia uczelni. Legitymacja bez aktualnego hologramu jest nieważna. Każdy student we własnym interesie powinien zatem dbać o umieszczanie kolejnych naklejek na legitymacji we właściwym terminie. W przeciwnym razie straci prawo do ulg w środkach transportu publicznego, ale również w wielu kinach, czy w klubach fitness. Większość kontrolerów bardzo skrupulatnie sprawdza ważność legitymacji, nie ma więc co liczyć na szczęście.