Gaz świetlny ma, jak wiemy, silną, przykrą woń. Jeżeli otworzymy drzwi do mieszkania, w którym ulatnia się gaz, od razu wiemy, iż musiał pęknąć wąż doprowadzający go i że trzeba dobrze mieszkanie przewietrzyć, aby nie ulec zatruciu, i że nie wolno zapalać wtedy papierosa. Często miasta zaopatrywane są w gaz ziemny lub wodny, które tworzą mieszanki wybuchowe. Gaz wodny jest też trujący. Dlatego do tych gazów dodaje się najczęściej trochę zwykłego gazu świetlnego; jest on wskaźnikiem ich obecności. Metodę tę stosuje się również szeroko w przemyśle. W dużych zakładach syntezy chemicznej krzyżują się i biegną w różnych kierunkach całe sploty rur różnego kalibru. Przez niektóre z nich płyną gazy trujące czy wybuchowe. Jak spostrzec szybko i bezpiecznie nieszczelność przewodów, jeżeli gazy te są bezwonne? Wykrycie normalnymi metodami chemicznymi może nastąpić za późno, wtedy gdy będą już ofiary w ludziach. Otóż w takich przypadkach sztucznie zanieczyszcza się gaz substancją o ostrym charakterystycznym zapachu (musi on oczywiście nie przeszkadzać w dalszej produkcji). Nieszczelność przewodu ujawni się natychmiast charakterystycznym zapachem. Podobny sposób wprowadzono w górnictwie, ostatnio również i w Polsce. Tu także chodzi o informowanie o niebezpieczeństwie przez bezzwłocznie działający system alarmowy człowieka ? jego narząd węchu.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.