Przemiany w Europie Środkowo ? Wschodniej początku lat 90 przyczyniły się do odejścia od gospodarki centralnie sterowanej. Zastąpiła ją ekonomia kapitalistyczna, chociaż przez wielu okres ten nazywany bywa dzikim kapitalizmem, z uwagi na to co działo się w niektórych krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. Niestety sposób przeprowadzenia przemian w kraju nad Wisłą przeczy logice i zdrowemu rozsądkowi. Polska jest czołowym krajem pod względem wyprzedanych (za bezcen) i zlikwidowanych zakładów, które nierzadko miały wartość dużo wyższą, niż cena, za którą zostały sprzedane. Doprowadziło to do upadku gałęzi przemysłu o znaczeniu strategicznym, zniszczeniu tysięcy miejsc pracy i powszechnej biedzie i bezrobociu. Niestety efekty te przeniosły się nie tylko na mieszkańców i zasobność ich portfeli, osłabiając ich siłę nabywczą i sprawiając, że stali się obywatelami Europy drugiej kategorii. Legalna i praworządna działalność prywatna była przez wielu zawistnych rodaków atakowana jako wyzysk i ?szemrany interes? ? ten obraz pokutuje do dziś, a w większości jest spowodowany właśnie fiaskiem i grabieżą majątku narodowego początku lat 90?.