Odwyk alkoholowy i Detoksykacja alkoholowa

Psychoterapia w leczeniu odwykowym

Osoby uzależnione od alkoholu rzadko szukają pomocy u specjalistów; przede wszystkim z tego powodu, że same nie zdają sobie sprawy, iż mają ogromny problem. Odwyk alkoholowy polega na zachowaniu całkowitej abstynencji, co często przeraża alkoholików. Leczenie osób chorych rozpoczyna detoksykacja alkoholowa, czyli doprowadzenie do stanu trzeźwości w warunkach zamkniętych (zamknięty oddział psychiatryczny lub klinika odwykowa), niejednokrotnie wspomagane farmakologicznie. Następnie osoba uzależniona poddana zostaje psychoterapii; głównym zadaniem psychoterapeuty jest uświadomienie pacjentowi, jakie zagrożenia wynikają z nadużywania alkoholu oraz przekonanie go, że jest w stanie nie pić (chorzy często żyją w przekonaniu, że alkohol jest niezbędnym czynnikiem do normalnego w ich mniemaniu funkcjonowania) oraz służyć mu wsparciem w tym trudnym okresie wychodzenia z nałogu. Niestety, alkoholicy po zakończeniu terapii często wracają do nałogu; duży wpływ ma na to środowisko, do którego wracają.