Destylacja jest operacją polegającą na skraplaniu par. W tym celu ciecz ogrzewa się do wrzenia w odpowiedniej kolbie tak, aby pary mogły być złapane i ponownie (przez ochłodzenie) zamienione na ciecz. W tym przypadku zanieczyszczenia pozostają w kolbie destylacyjnej. Z destylacją spotkamy się tyle razy, że darujemy sobie bardziej szczegółowy opis w tym miejscu. Na zakończenie należy jednak przypomnieć sprawę miar i wag. Ilość substancji możemy podawać w jednostkach wagowych lub objętościowych. Jednostką masy w chemii analitycznej jest 1 gram. Mniejsze ilości podajemy w miligramach (1 mg = 1/1000 grama) lub mikrogramach (1 Mg 1/1000 000 ? jedna milionowa część grama). Zawartość procentową najłatwiej wyobrazimy sobie pamiętając, że procent oznacza ilość gramów domieszki zawartą w 100 g substancji. A więc, jeżeli mówimy, że w jakimś materiale jest 0,001 % zanieczyszczenia, oznacza to, że w 100 g tego materiału znajduje się 0,001 g, czyli 1 mg tego zanieczyszczenia.