Cała Polska czyta dzieciom

Już kilka lat trwa w naszym kraju akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Wszystkie osoby wiedzą więc, że akcja ta polega na codziennym czytaniu dzieciom przez 20 minut dziennie. Nie wszyscy jednak rodzice dzieci wiedzą, że codzienne czytanie jest sprawą bardzo ważną dla rozwoju dzieci. We współczesnym świecie dzieci bardzo mało czasu spędzają z rodzicami, którzy w niewielkim tylko stopniu spędzają z dziećmi wolny czas. To oraz spędzanie dużej ilości czasu przed ekranem telewizorów i komputerów powoduje, że język współczesnych dzieci jest bardzo ubogi. Dzieci nie tylko mają coraz bardziej ubogie słownictwo, ale także ich wyobraźnia jest bardzo słabo rozwinięta. Stąd też dostrzeżono potrzebę zmian, a zmiany te będą możliwe właśnie poprzez czytanie książek. Dzieci, którym rodzice w okresie dzieciństwa dużo czytali są przede wszystkim dziećmi bardzo rozwiniętymi pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Dodatkowo w takich dzieciach już od najmniejszych lat zostanie zaszczepiona miłość do książek, będą one więc czytały także w późniejszych latach. Rodzice, którzy każdego dnia poświęcą 20 minut na czytanie dziecku książek zbudują bardzo silną więź emocjonalną pomiędzy sobą a dzieckiem. Oczywiście książki mogą dzieciom czytać nie tylko rodzice, ale także starsze rodzeństwo czy dziadkowie. W ten sposób silne więzi emocjonalne zostaną zbudowane także pomiędzy innymi członkami rodziny. Poprzez czytanie dzieci wzbogacą swoje słownictwo, nauczą się, że wolny czas można spędzać nie tylko przed ekranem telewizora czy komputera, wykształcą lepiej swoją wyobraźnię i pamięć. Jak więc widać korzyści z czytania jest bardzo wiele.