Często pojawiają się tak zwane azeotropy ? mieszaniny o stałym punkcie wrzenia, których rozdzielenie nawet na najdłuższej kolumnie nie jest możliwe. Mieszaninę taką stanowi 95,6%.wodny roztwór alkoholu etylowego. Kiedy zatem mieszanina składa się z 95,6% alkoholu etylowego i 4,4% wody, wrze w stałej temperaturze, ale w niezmienionym składzie, tzn. że pary po skropleniu dają ciecz o tej samej procentowej zawartości alkoholu i wody. Alkohol etylowy można więc przez destylację oczyścić tylko do zawartości 95,6% alkoholu. Oddzielenie 4,4% wody może być dokonane dopiero po zastosowaniu odpowiednich dodatkowych zabiegów. Poważnej roli azeotropów, jaką odgrywają w oczyszczaniu, zbyt szczegółowo omawiać nie będziemy, aczkolwiek są one potężnym orężem w walce o produkcję czystych substancji, i to na skalę przemysłową. Tylko parę słów w tej materii. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem. Przed chwilą powiedzieliśmy, że azeotropy są niezbyt sympatyczne. Przecież mimo zastosowania kolumn, w odbieralniku nie pojawia się czysty alkohol etylowy, ale destylat zawierający ciągle 4,4% wody.