Bezpieczeństwo i higiena pracy w skrócie BHP, to ważny zbiór zasad i przepisów kształtujących zasady wykonywania pracy w różnych warunkach, w różnych branżach i przez różne osoby. W zbiorze tym zawiera się ergonomia pracy, medycyna pracy, bezpieczeństwo techniczne oraz ukształtowanie otoczenia, w którym dana praca jest wykonywana. Zasady BHP są ważną i często kontrolowaną przez różne służby dziedziną, która wymaga również odpowiedniego wyposażenia. Punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej oferują szeroką gamę produktów i artykułów BHP. Można tu znaleźć na przykład, odzież roboczą i ochronną, przyrządy pomiarowe, oznaczenia i odblaski, środki chemiczne i dezynfekcyjne. Jak w wielu innych branżach również i tutaj widać szeroki rozwój sprzedaży internetowej i wysyłkowej. Oferując artykuły BHP sklep internetowy to świetne rozwiązanie aby dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców. Sprzedawane artykuły w większości muszą posiadać atesty i certyfikaty poświadczające ich jakość i możliwość użytkowania w danej branży.