Apollo jako bóg muzyki i poezji, dyrygent olimpijskiej orkiestry był zwierzchnikiem dziewięciu muz. Były to córki Dzeusa i Mnemosyne (bogini Pamięci), które mieszkały na szczytach gór Helikonie i Parnasie, ale najbardziej lubiły przebywać na wspaniałych łąkach pod Olimpem?łąki te nigdy nie były koszone i wypasały się na nich stada należące do bogów olimpijskich. Każda z muz była opiekunką jakiejś sztuki i żeby je można było dobrze rozróżnić każda trzymała w rękach swój atrybut. I tak muzą pieśni bohaterskiej była Kaliope, czyli Pięknolica trzymająca tabliczkę do pisania i rylec; historii ? Klio (Głosząca Sławę)ze zwojem pergaminu; patronką liryki była Euterpe (Radosna)z fletem w dłoni; muzą komedii była Taleja (Rozkoszna) z maską komiczną; muzą tragedii była Melpomene (Śpiewająca)ze smutną maską; Terpsychora (Kochająca Taniec) miała wielka lirę w ręku i uczyła tańca; Erato (Umiłowana)była muzą pieśni miłosnej z małą cytrą; Polihymnia była muzą pieśni pobożnych i hymnów i chodziła w zasłonie, jakiej używano przy obrzędach religijnych i na koniec Urania (Niebiańska) będąca muzą gwiaździarstwa i zawsze dźwigała globus astralny?