rp_zdrowie7.jpgAntybiotyki są substancjami biogennymi, Wytwarzanymi przez drobnoustroje, głównie przez promieniowce, z udziałem których otrzymujemy streptomycynę, erytromycynę, tetracykliny, ; chloramfenikol, nystatynę. Penicylinę wytwarzają grzyby niedoskonałe! Istnieją również antybiotyki wytwarzane przez bakterie, workowce, a także przez porosty i glony. Pewną grupę antybiotyków zaliczamy dziś do związków półsyntetycznych, w których otrzymana przez biosyntezę cząsteczka modyfikowana jest przez wprowadzenie odpowiednich podstawników. Skład chemiczny antybiotyków jest bardzo zróżnicowany i obejmuje zarówno związki proste (np. chloramfenikol), jak również wielkocząsteczkowe (np. makrolidy, polimiksyny) .  Mechanizm działania poznanych dotychczas antybiotyków obejmuje 3 punkty uchwytu: —  hamowanie syntezy ściany komórki bakteryjnej, —  uszkodzenie błony cytoplazmy bakterii powodujące zaburzenia jej przepuszczalności, —  zaburzenia procesów metabolicznych w cytoplazmie, głównie hamowania syntezy białka. Znajomość tych faktów ma znaczenie praktyczne, gdyż uzyskanie działania synergicznego jest możliwe jedynie przy podawaniu antybiotyków o różnym punkcie uchwytu. Warunkiem uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego jest wrażliwość bakterii na dany antybiotyk. O odporności bakterii mówimy wówczas, gdy mimo stosowania antybiotyku w prawidłowej dawce i osiągnięcia stężeń bakteriobójczych lub bakteriostatycznych, bakterie mnożą się w dalszym ciągu. Przyczyną może być nie-wrażliwość danego szczepu na stosowany antybiotyk lub wtórnie wytworzona oporność.