Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie

KALENDARIUM

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

I Półrocze

data wydarzenie odpowiedzialni
04.09.2017 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrekcja
Do 05.09.2017 r. Wprowadzenie danych uczniów i planów lekcji w dzienniku elektronicznym. wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

P. Wroński

11. 09.2017 r. Kiermasz podręczników opiekunowie SU
Do 11.09.2017 r. Zmiany w bazie danych w dziennikach klas pierwszych. wychowawcy kl. I
15. 09. 2017 r. Zamieszczenie rozkładów w bazie dziennika elektronicznego wszyscy nauczyciele
21. 09.2017 r. Walne zebranie rodziców kl. I-zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, wybór Rad Klasowych dyrekcja, pedagog i wychowawcy kl. I
Do 22.09.2017 r. Rozpoznanie potrzeb i sytuacji ucz.

kl. I oraz analiza wyników testów kompetencji

wychowawcy klas I i pedagog, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
26. 09. 2017 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrekcja
Do 30.09.2017 r. Akcja informacyjna o zakresie i procedurach egz. maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, wychowawcy kl. maturalnych, nauczyciele kl. maturalnych
13.10. 2017 r. Obchody DEN. Otrzęsiny kl. I. Dyrekcja, nauczyciele, SU
10. 11. 2017 r. Apel z okazji Święta Niepodległości E. Pałasz, J. Włodarczyk
11.11. 2017 r. Święto Niepodległości – udział Sztandaru w uroczystościach P.Wroński
11. 2017 r. Próbne egzaminy maturalne

„Matura próbna z Operonem”

dyrekcja, naucz. przedmiotów ogólnych w kl. maturalnych
16. 11. 2017 r. Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach maturalnych wszyscy nauczyciele
28. 11. 2017 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych. wszyscy nauczyciele
29 .11. 2017 r. Dzień otwartej szkoły dla rodziców Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas
11-22. 12. 2017 Praktyka zawodowa w klasie II aTE opiekunowie praktyk
15. 12. 2017 r. Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Nauczyciele uczący klasy maturalne
15. 12. 2017 r. Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych
19. 12. 2016 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele.
Do 20. 12. 2017 r. Wystawienie przewidywanych ocen ndst na I półrocze wszyscy nauczyciele
21. 12. 2017 r Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst wychowawcy klas
22.12.2017 r. Klasowe spotkania wigilijne, szkolne kolędowanie. wychowawcy klas
23.12.2017- 1. 01. 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
Do 8. 01. 2018 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach I-III nauczyciele
9. 01. 2018 r. Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach wychowawcy klas
Do 19 . 01. 2018 r. Wystawienie ocen na I półrocze nauczyciele
23 .01.2018 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dyrekcja
24-26. 01.2018 r. Wywiadówki okresowe wychowawcy klas
26. 01. 2018 r. Koniec pierwszego półrocza w klasach I -III
01.2018 r Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych w kl. maturalnych
01. 2018 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zgodnie z harmonogramem CKE
29. 01.-11.02. 2018 r. Ferie Zimowe
13.02.2018 r Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu. dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.