Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w BytowieProjekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie

KALENDARIUM

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

II Półrocze

 

data wydarzenie odpowiedzialni
30.01.2017 r. Początek II półrocza
7. 02. 2017 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele
21.03.2017 Wybory „belfra ekonoma”. Samorząd Szkolny
23.03.2017 Wystawienie przewidywanych ocen ndst  na koniec roku w klasach maturalnych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
24. 03. 2017 Dzień Otwarty Ekonoma dla gimnazjalistów Dyrektor, wychowawcy klas, Samorząd Szkolny
24.03.2017 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst w kl. maturalnych Wychowawcy klas maturalnych
24.03.2017 Wywiadówki w klasach maturalnych Wychowawcy klas maturalnych
3.-5. 04.2017   Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele
11. 04. 2017 Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy
12.04. 2017 Powiadomienie rodziców

o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych
3-5. 04.2017 Rekolekcje wielkopostne
13-18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna
20. 04. 2017 Dzień otwartej szkoły dla rodziców Dyrekcja, wszyscy nauczyciele
21.04 2017 Wystawienie ocen w klasach maturalnych Nauczyciele, wychowawcy
25.04.2017 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych Dyrektor, wychowawcy klas
28. 04. 2017 Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły, Dyrektor, wychowawcy klas, Samorząd Szkolny
1-3. 05. 2017 Dni  wolne od pracy
8. 05-2.06.2017

Praktyki zawodowe

Klas II TOT/TH, III TOT/TH ,

III TŻ, III TH, III a, bTE

 Opiekunowie praktyk

 

I półrocze

 

data wydarzenie odpowiedzialni
01.09.2016 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrekcja
9. 09.2016 r. Kiermasz podręczników opiekunowie SU
22. 09.2016 r. Walne zebranie rodziców kl. I-zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, wybór Rad Klasowych dyrekcja, pedagog i wychowawcy kl. I
14.10. 2016  r. Obchody DEN. Otrzęsiny kl. I. Dyrekcja, nauczyciele, SU
31. 10. 2016 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10. 11. 2016 r. Apel z okazji Święta Niepodległości E. Pałasz, J. Włodarczyk
11.11. 2016 r. Święto Niepodległości – udział Sztandaru w uroczystościach P.Wroński
11. 2016 r. Próbne egzaminy maturalne

„Matura próbna z Operonem”

dyrekcja, naucz. przedmiotów ogólnych w kl. maturalnych
18 11. 2016 r. Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach maturalnych wszyscy nauczyciele
30. 11. 2016 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych. wszyscy nauczyciele
1 .12. 2016 r. Dzień otwartej szkoły dla rodziców Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas
13. 12. 2016 r. Wystawienie propozycji ocen ndst w pozostałych klasach. wszyscy nauczyciele
14. 12 .2016 r. Zawiadomienie rodziców

o przewidywanych ocenach ndst

wychowawcy klas
16. 12. 2016 r. Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Nauczyciele uczący klasy maturalne
16. 12. 2016 r. Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych
20. 12. 2016 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele.
Do 20. 12. 2016 r. Wystawienie przewidywanych ocen na I półrocze wszyscy nauczyciele
21. 12. 2016  r Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach wychowawcy klas
22.12.2016 r. Klasowe spotkania wigilijne, szkolne kolędowanie. wychowawcy klas
23.12.2016- 1. 01. 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna  

 

2.- 13. 01. 2017 r. Praktyka zawodowa w klasie II aTE opiekunowie praktyk
Do 5. 01. 2017 r. Wystawienie ocen na I półrocze nauczyciele
6. 01. 2017 r. Dzień wolny od zajęć- Trzech Króli
10 .01.2017 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dyrekcja
11-13. 01.2017 r. Wywiadówki okresowe wychowawcy klas
13. 01. 2017 r. Koniec pierwszego półrocza w klasach I -III
01.2017 r Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych w kl. maturalnych
16- 29. 01. 2017 r. Ferie Zimowe
31 .01.2017 r Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu. dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.