Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I półrocze

data wydarzenie odpowiedzialni
03.09.2018 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrekcja
Do 04.09.2018 r. Wprowadzenie danych uczniów i planów lekcji w dzienniku elektronicznym. wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

P. Wroński

11. 09.2018 r. Kiermasz podręczników opiekunowie SU
Do 7.09.2018 r. Zmiany w bazie danych w dziennikach klas pierwszych. wychowawcy kl. I
7. 09. 2018 r. Zamieszczenie rozkładów w bazie dziennika elektronicznego wszyscy nauczyciele
18. 09.2018 r. Walne zebranie rodziców kl. I-zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, wybór Rad Klasowych dyrekcja, pedagog i wychowawcy kl. I
Do 25.09.2018 r. Rozpoznanie potrzeb i sytuacji ucz.

kl. I oraz analiza wyników testów kompetencji

wychowawcy klas I i pedagog, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Do 30.09.2018 r. Akcja informacyjna o zakresie i procedurach egz. maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, wychowawcy kl. maturalnych, nauczyciele kl. maturalnych
2. 10. 2018 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrekcja
12.10. 2018  r. Obchody DEN. Otrzęsiny kl. I., Stanisławy dyrekcja, nauczyciele, SU
9. 11. 2018 r. Apel z okazji Święta Niepodległości E. Pałasz, J. Włodarczyk,

M. Koterba, M.Kożyczkowska

11.11. 2018 r. Święto Niepodległości – udział Sztandaru w uroczystościach P.Wroński
11. 2018 r. Próbne egzaminy maturalne dyrekcja, naucz. przedmiotów ogólnych w kl. maturalnych
15. 11. 2018 r. Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach maturalnych wszyscy nauczyciele
29. 11. 2018 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych. wszyscy nauczyciele
4 .12. 2018 r. Dzień otwartej szkoły dla rodziców Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas
10-21. 12. 2018 Praktyka zawodowa w klasie II TE opiekunowie praktyk
14. 12. 2018 r. Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Nauczyciele uczący klasy maturalne
14. 12. 2018 r. Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych
18. 12. 2018 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele.
Do 20. 12. 2018 r. Wystawienie przewidywanych ocen ndst na I półrocze wszyscy nauczyciele
21. 12. 2018  r Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach ndst wychowawcy klas
21.12.2018 r. Klasowe spotkania wigilijne, szkolne kolędowanie. wychowawcy klas
24.12.2018- 1. 01. 2019  r. Zimowa przerwa świąteczna  

 

Do 8. 01. 2019 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach I-III nauczyciele
9. 01. 2019 r. Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach wychowawcy klas
Do 18 . 01. 2019 r. Wystawienie ocen na I półrocze nauczyciele
22 .01.2019 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej dyrekcja
23-24. 01.2019 r. Wywiadówki okresowe wychowawcy klas
25. 01. 2019 r. Koniec pierwszego półrocza w klasach I -III
01.2019 r Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych w kl. maturalnych
01. 2019 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zgodnie z harmonogramem CKE
5.02.2019 r Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu. dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele
11.-24.02. 2019 r. Ferie Zimowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.