Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

I półrocze

DATA WYDARZENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
02.09.2019 r. Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrekcja
do 03.09.2019 r. Wprowadzenie danych uczniów i planów lekcji w dzienniku elektronicznym. wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

P. Wroński

6. 09.2019 r. Kiermasz podręczników opiekunowie SU
do 6.09.2019 r. Zmiany w bazie danych w dziennikach klas pierwszych. wychowawcy kl. I
13. 09. 2019 r. Zamieszczenie rozkładów w bazie dziennika elektronicznego wszyscy nauczyciele
13.09.2019 r. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego Dyrekcja, wszyscy nauczyciele
18. 09.2019 r. Walne zebranie rodziców kl. I zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, wybór Rad Klasowych dyrekcja, pedagog i wychowawcy kl. I
do 24.09.2019 r. Rozpoznanie potrzeb i sytuacji ucz.

kl. I oraz analiza wyników testów kompetencji

wychowawcy klas I i pedagog, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
24. 09. 2019 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrekcja
do 30.09.2019 r. Akcja informacyjna o zakresie i procedurach egz. maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, wychowawcy kl. maturalnych, nauczyciele kl. maturalnych
14.10. 2019  r. Obchody DEN. Otrzęsiny kl. I dyrekcja, nauczyciele, SU
8. 11. 2019 r. Apel z okazji Święta Niepodległości J. Włodarczyk, M. Koterba
11.11. 2019 r. Święto Niepodległości – udział Sztandaru w uroczystościach P.Wroński
11. 2019 r. Próbne egzaminy maturalne dyrekcja, naucz. przedmiotów ogólnych w kl. maturalnych
15. 11. 2019 r. Wystawienie propozycji ocen ndst w klasach maturalnych wszyscy nauczyciele
29. 11. 2019 r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych. wszyscy nauczyciele
3 .12. 2019 r. Dzień otwartej szkoły dla rodziców Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas
do 7. 12. 2019 r. Wystawienie przewidywanych ocen , w tym, ocen ndst na I półrocze w klasach I-III wszyscy nauczyciele
8. 12. 2019  r. Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym, ocenach ndst na I półrocze w klasach I-III wychowawcy klas
9-20. 12. 2019 r. Praktyka zawodowa w klasie II TE opiekunowie praktyk
13. 12. 2019 r. Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Nauczyciele uczący w klasach maturalnych
13. 12. 2019 r. Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych
17. 12. 2019 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele.
20.12.2019 r. Klasowe spotkania wigilijne, szkolne kolędowanie. wychowawcy klas
23.12.2019- 1. 01. 2020  r. Zimowa przerwa świąteczna
01.2020 r. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych w kl. maturalnych
9-10.01. 2020 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zgodnie z harmonogramem CKE
13.-26.01. 2019 r. Ferie Zimowe
31. 01. 2020 r. Koniec pierwszego półrocza w klasach I -III
04 .02.2020 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej oraz podsumowującej  I półrocze dyrekcja
6-7.02.2020 r. Wywiadówki okresowe wychowawcy klas

II półrocze

data wydarzenie odpowiedzialni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.