Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik logistyk

Uczniowie w trakcie nauki w technikum  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

Kwalifikacja AU.22 Obsługa magazynów

Kwalifikacja AU.32 Organizacja transportu

Przedmioty zawodowe: gospodarka magazynowa, magazyny przyprodukcyjne, magazyny dystrybucyjne, działalność gospodarcza, logistyka transportu, usługi logistyczno-transportowe, język obcy w logistyce, pracownia procesów magazynowych, pracownia organizacji prac magazynowych, pracownia procesów transportowych, pracownia procesów spedycyjnych.

 

Na zajęciach wykorzystywane są najnowsze programy stosowane przez przedsiębiorstwa z zakresu transportu, spedycji i logistyki: SPEDTRANS 8,  Subiekt GT. Na zajęciach w ramach Wirtualnych Laboratoriów  zapoznają się z warunkami pracy na typowych dla absolwentów stanowiskach pracy, ich specyfiką i zasadami współpracy.

Technik logistyk:

  • planuje i organizuje pracę związane z procesami logistycznymi,
  • zarządza gospodarką magazynową,
  • zarządza systemami informatycznymi,
  • dobiera środki transportu do zleceń przewozowych,
  • analizuje oferty handlowo-transportowe,
  • negocjuje ceny i analizuje koszty dostaw towarów.

Znajduje zatrudnienie  w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów.

Logistyk może podjąć pracę jako:

  • kontroler zaopatrzenia i zbytu,
  • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
  • specjalista ds. planowania, obsługi klienta i zarządzania centrum dystrybucji,
  • specjalista ds. zarządzania systemem informatycznym w łańcuchu dostaw,
  • administrator taboru i organizator transportu,
  • specjalista ds. obsługi portów morskich i lotniczych,
  • przedstawiciel handlowy,
  • żołnierz inspektoratu wsparcia sił zbrojnych,
  • specjalista ds. zarządzania magazynem.

      

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych w kraju lub  zagranicą w ramach programu Erasmus +

            Technik logistyk <<–Kliknij

Comments are closed.