Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik logistyk

Przedmioty zawodowe: język angielski w logistyce, logistyka w procesach produkcji, procesy transportowe w logistyce, pracownia logistyki zaopatrzenia i produkcji, pracownia usług transportowo-spedycyjnych, pracownia obsługi jednostek zewnętrznych.

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych w kraju lub w Anglii w ramach programu Erasmus+

ZNAJDUJE ZATRUDNIENIE JAKO:

  • kontroler zaopatrzenia i zbytu
  • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
  • specjalista ds. planowania, obsługi klienta i zarządzania centrum dystrybucji
  • specjalista ds. zarządzania systemem informatycznym w łańcuchu dostaw
  • Administrator taboru i organizator transportu
  • specjalista ds. obsługi portów morskich i lotniczych
  • przedstawiciel handlowy
  • żołnierz inspektoratu wsparcia sił zbrojnych
  • specjalista ds. zarządzania magazynem

 

             technik logistyk i technik spedycji        

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych w kraju lub  zagranicą w ramach programu Erasmus +

Technik logistyk:

Planuje i organizuje pracę związane z procesami logistycznymi

Zarządza gospodarką magazynową

Zarządza systemami informatycznymi

Dobiera środki transportu do zleceń przewozowych

Analizuje oferty handlowo-transportowe

Negocjuje ceny i analizuje koszty dostaw towarów

Technik logistyk przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających jego kwalifikacje:

– Obsługa magazynów

– Organizacja transportu

            Technik logistyk <<–Kliknij

Comments are closed.