Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie

technik logistyk

Nowy obraz (2)

logist

 

                                   

            Technik logistyk <<–Kliknij

 

 

Przedmioty zawodowe: język angielski w logistyce, logistyka w procesach produkcji, procesy transportowe w logistyce, pracownia logistyki zaopatrzenia i produkcji, pracownia usług transportowo-spedycyjnych, pracownia obsługi jednostek zewnętrznych.

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych w kraju lub w Anglii w ramach programu Erasmus+

Nowy obraz (1)

ZNAJDUJE ZATRUDNIENIE JAKO:

  • kontroler zaopatrzenia i zbytu
  • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
  • specjalista ds. planowania, obsługi klienta i zarządzania centrum dystrybucji
  • specjalista ds. zarządzania systemem informatycznym w łańcuchu dostaw
  • Administrator taboru i organizator transportu
  • specjalista ds. obsługi portów morskich i lotniczych logist1
  • przedstawiciel handlowy
  • żołnierz inspektoratu wsparcia sił zbrojnych
  • specjalista ds. zarządzania magazynem

Nowy obraz (3)

Comments are closed.