Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


HISTORIA SZKOŁY

szloa

Na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty z dn. 7.10.1965 roku Nr SZ2-11/100/65 powstało Technikum Ekonomiczne w Bytowie z siedzibą przy ul. Sikorskiego 35. Dyrektorem został mgr Zbigniew Kurz, który pełnił tą funkcję do 31.08.1972 roku szkoła liczyła dwa oddziały i kilkunastu nauczycieli, m.in.

 • mgr Jadwiga Suchodolska – J. polski
 • mgr Jan Jasiński – Historia i J. polski
 • mgr Antonina Kierbicz – J. rosyjski
 • mgr Gertruda Bigda – J. niemiecki
 • mgr Jan Pastuszko – Matematyka
 • mgr Czeslaw Lesiewicz – Fizyka
 • mgr Zbigniew Kurz – Chemia
 • mgr Zofia Pastuszko – Geografia
 • mgr Stefan Czapiewski – Liternictwo
 • mgr Władyslaw Michnowicz – W-F
 • mgr Helena Szyca – W-F

 

Również w szkole pracował mgr Mieczysław Geron, który pełnił funkcję kierownika internatu. Nauczał także języka polskiego, przedmiotów pedagogicznych i higieny. Pan Stefan Czapiewski prowadził kółko techniczne. Od 1967 roku w Technikum Ekonomicznym pracował mgr Marian Sronicki – nauczyciel Stenografii. Dnia 01.09.1968 roku na wniosek prezydium Rady Narodowej, Kuratorium Okręgu Koszalińskiego powołało Liceum Ekonomiczne na podbudowie SPR (3-letnie) i Technikum Ekonomiczne dla pracujących na podbudowie Szkoly Podstawowej o specjalności ogólnoekonomicznej. W tym samym czasie powstała Zasadnicza Szkoła Handlowa (3-letnia) o specjalności sprzedawca. Od 1968 roku jako polonistka zaczęła pracę Pani Anna Orlewska (opiekun koła recytatorskiego). W 1969 roku nauczycielem fizyki i matematyki został mgr Klemens Bukowski a od 1970 roku także mgr Elżbieta Szreder. W 1969 roku utworzono nowe klasy: Liceum Ekonomicznego po SPR i Zasadniczej Szkoły Handlowej. Szkoła w 1969 roku posiadała nast. oddziały:

 • Liceum Ekonomiczne po SPR
 • Technikum Ekonomiczne
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa

szkola2W wakacje 1970 roku nastąpiła zamiana budynkow z ul. Sikorskiego na ul. Mierosławskiego 6. W przeprowadzce pomagali również nauczyciele i uczniowie. W 1972 roku doszła Pani Anna Franczak a dyrektorem zostal Ignacy Kierbicz. Szkoła liczyła wówczas 8 klas i 306 uczniów. W 1975 roku nauczać zaczęły Pani Danuta Frankow-Chojnacka, Krystyna Serbin i Urszula Marlis. W 1977 roku na podstawie Decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku oraz Kuratorium Oświaty i wychowania; Liceum Ekonomiczne zostało przekształcone w Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, w skład którego wchodziły:

 

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza – 2 letnia dla młodzieży
 • Liceum Zawodowe – (specj. Rolnik) dla młodzieży
 • Liceum Ekonomiczne – (specj. Ekon. i Org. Przedsiębiorstw) dla młodzieży
 • Liceum Ekonomiczne – (specj. Admin. Terenowa)
 • Liceum Ekonomiczne po ZSR – (specj. Wiejski Obrót Towarowy)
 • Technikum Rolnicze – (specj. Uprawa roślin i hodowla zwierząt) dla pracujących

szkola33Dyrektorem pozostał Pan Ignacy Kierbicz a zastępcą dyrektora od 1977 r. do 01.09.1980 roku była Pani Elżbieta Guździoł. Na jej miejsce wicedyrektorami zostali R. Wydrachowski i W. Michnowicz. Obecnie dyrektorem ZSE-R w Bytowie jest mgr inż. Stanisław Kożyczkowski a wicedyrektorami są mgr Jolanta Obracht-Prondzyńska oraz mgr Teresa Borowska-Sidorko. We wrześniu 2004 roku otwarto nowy gmachu ZSER przy ul. Derdowskiego (stara siedziba jednego z budynków dydaktycznych), który od 2002 roku był budowany od podstaw. W marcu 2006 roku oddano do użytku salę gimnastyczną.

opr. Janina Włodarczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>