Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik spedytor

  • nauka trwa 4 lata
  • w roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór 30 uczniów

Przedmioty zawodowe: transport i spedycja, środki transportu i formowanie ładunków, prawo i ubezpieczenia w transporcie, działalność gospodarcza, marketing i negocjacje, podstawy logistyki i magazynowania, język obcy zawodowy, pracownia zarządzania działalnością transportową i spedycyjną, pracownia ekonomiki transportu, pracownia technik biurowych i informatycznych, pracownia statystyki

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych w kraju lub zagranicą w ramach programu Erasmus +

Technik spedytor:

Sporządza dokumentację transportowo-spedycyjną

Poznaje zasady polityki transportowo-spedycyjnej

Realizuje zlecenia w zakresie obsługi celnej

Organizuje komunikację i transport

Korzysta ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie dystrybucji towarów i usług

 

Technik spedytor przystępuje do jednego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje:

  1. 31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

technik spedytor i technik logistyk

Zapraszamy do zapoznania się z nowym kierunkiem – ulotka technik spedytor

 

Technik spedytor <<–Kliknij

Znajduje zatrudnienie w:

Własnym przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym

Obsłudze portów morskich i lotniczych

Bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej

Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

Comments are closed.