Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik spedytor

Uczniowie w trakcie nauki w technikum  mają możliwość zdobycia kwalifikacji:

AU.31.Organizacja transportu oraz obsługa klientów  i kontrahentów

 Przedmioty zawodowe: transport i spedycja, środki transportu i formowanie ładunków, prawo i ubezpieczenia w transporcie, działalność gospodarcza, marketing i negocjacje, podstawy logistyki i magazynowania, język obcy zawodowy, pracownia zarządzania działalnością transportową i spedycyjną, pracownia ekonomiki transportu, pracownia technik biurowych i informatycznych, pracownia statystyki.

 

Na zajęciach wykorzystywane są najnowsze programy stosowane przez przedsiębiorstwa z zakresu transportu i spedycji: SPEDTRANS 8,  Na zajęciach
w ramach w laboratorium logistyczno-spedycyjnym zapoznają się z warunkami pracy na typowych dla absolwentów stanowiskach pracy, ich specyfiką i zasadami współpracy.

Spedytor to pracownik branży TSL ( Transport- spedycja- logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób.

Technik spedytor:

  • sporządza dokumentację transportowo-spedycyjną,
  • poznaje zasady polityki transportowo-spedycyjnej,
  • realizuje zlecenia w zakresie obsługi celnej,
  • organizuje komunikację i transport,
  • korzysta ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie dystrybucji towarów i usług.

 Znajduje zatrudnienie  we własnym przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym

obsłudze portów morskich i lotniczych, bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej, hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych w kraju lub  zagranicą w ramach programu Erasmus +

Zapraszamy do zapoznania się z nowym kierunkiem – ulotka technik spedytor

Technik spedytor <<–Kliknij

Comments are closed.