Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód stworzony dla ludzi lubiących przygody ze sztuka kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz dla wszystkich przedsiębiorczych.

kształcenie zawodowe odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

 1. Sporządzanie potraw i napojów ( przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza)
 2. Organizowanie żywienia i usług gastronomicznych (przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej , kształtuje umiejętności związane z organizacja i planowaniem żywienia)
 • przedmioty ogólnokształcące: j. polski, historia, religia/etyka, wos, wf, po, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, technologia informacyjna, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości
 • dwa języki obce: j. angielski , j. niemiecki
 • przedmioty zawodowe: wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,  działalność gospodarcza w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, język obcy w gastronomii,  zasady żywienia,  organizacja produkcji gastronomicznej,  usługi gastronomiczne, pracownia gastronomiczna, pracownia planowania żywienia i produkcji, pracownia obsługi klienta,
 • zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni gastronomicznej, doskonale wyposażonej profesjonalny sprzęt umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia odbywają się kilkugodzinnych blokach lekcyjnych podczas, których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je konsumuje
 • przewiduje się wymianę uczniów ze szkołą w Niemczech
 • możliwość odbycia praktyki zawodowej w Niemczech, Anglii i Hiszpanii
 • praktykę zawodową uczniowie odbywają w zakładach gastronomicznych i zakładach  żywienia zbiorowego
 • po zakończeniu edukacji i zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji uczniowie przystępują do egzaminu, co umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych
 • absolwent tego kierunku może podejmować pracę w:
  • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej (hotele, restauracje, bary, pensjonaty, promy)
  • na stanowisku managera w gastronomii hotelowej
  • w obiektach żywienia zbiorowego
  • w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością
  • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych

zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka oraz innych kierunkach pokrewnych

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH <<– Kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.