Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik żywienia i usług gastronomicznych

 • nauka trwa 4 lataTZiUG
 • w roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór 30 uczniów
 • kształcenie zawodowe odbywać się będzie w dwóch kwalifikacjach:
 1. Sporządzanie potraw i napojów
 2. Organizowanie żywienia i usług gastronomicznych
 • przedmioty ogólnokształcące: j. polski, historia, religia/etyka, wos, wf, po, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, technologia informacyjna, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości
 • dwa języki obce: j. angielski , j. niemiecki
 • przedmioty zawodowe: wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,  działalność gospodarcza w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, język obcy w gastronomii,  zasady żywienia,  organizacja produkcji gastronomicznej,  usługi gastronomiczne, pracownia gastronomiczna, pracownia planowania żywienia i produkcji, pracownia obsługi klienta,
 • przewiduje się wymianę uczniów ze szkołą w Niemczech
 • możliwość odbycia praktyki zawodowej w NiemczechTZiUG
 • praktyka zawodowa w zakładach przetwórstwa spożywczego i w zakładach gastronomicznych / żywienia zbiorowego
 • po zakończeniu edukacji i zdaniu kwalifikacji z danej kwalifikacji uczniowie przystępują do egzaminu, co umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego technik żywienia i obsług gastronomicznych
 • absolwenci mogą podjąć studia na dowolnie wybranych kierunkach w szkołach wyższych

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH <<– Kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.