Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik handlowiec

 • nauka trwa 4 lata
 • w roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór 16 uczniów
 • kształcenie zawodowe odbywać się będzie w ramach dwóch kwalifikacji:I THa
  1. Prowadzenie sprzedaży.
  2. Prowadzenie działalności handlowej.
 • wymagania psychofizyczne: dobry ogólny stan zdrowia, odporność psychiczna, dobra pamięć, uczciwość, komunikatywność, dobra prezencja
 • przedmioty ogólnokształcące: j. polski, historia, wos, wf, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, po, religia/etyka, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna
 • dwa języki obce: j. angielski, j. niemiecki
 • praktyka zawodowa 4 tygodnie w firmach handlowych, hurtowniach, sklepach
 • przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Europie w ramach projektu Comenius
 • po zakończeniu edukacji z danej kwalifikacji uczniowie przystępują do egzaminu, co umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego technik handlowiec
 • absolwenci mogą podjąć studia na dowolnie wybranych kierunkach w szkołach wyższych.

Technik Handlowiec <<– Kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.