Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik obsługi turystycznej

 • kształcenie zawodowe odbywać się będzie w dwóch kwalifikacjach:
  1. Planowanie i realizacja imprez
   i usług turystycznych
  2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
 • przedmioty ogólnokształcące: j. polski, historia, wos, wf, po, matematyka, fizyka, chemia, geografia, technologia informacyjna, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości
 • dwa języki obce: j. angielski, j. niemiecki
 • przedmioty zawodowe: podstawy turystyki, organizacja imprez i usług turystycznych, pracownia turystyczna, geografia turystyczna, pracownia informacji turystycznej, ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce, język obcy zawodowy (j. angielski)
 • praktyka zawodowa (8 tygodni) w biurach podróży i przedsiębiorstwach turystycznych
 • możliwość odbycia praktyki zawodowej
  w Niemczech, Anglii i Hiszpanii
 • po zakończeniu edukacji z danej kwalifikacji uczniowie przystępują do egzaminu, co umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego technik obsługi turystycznej
 • możliwa jest nauka j. kaszubskiego
 • po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, absolwenci mogą podjąć studia na dowolnie wybranych kierunkach w szkołach wyższych.

 Nasza szkoła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.