Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik hotelarstwa

 • Kształcenie zawodowe będzie odbywać się w dwóch kwalifikacjach:
  1. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
  2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • wymagania psychofizyczne: dobry ogólny stan zdrowia, odporność psychiczna, dobra pamięć, uczciwość, komunikatywność, dobra prezencja
 • przedmioty ogólnokształcące: j. polski, historia, wos, wf, religia/etyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, po, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna
 • dwa języki obce: j. angielski, j. niemiecki 
 • przedmioty zawodowe: organizacja pracy w hotelarstwie, działalność recepcji, pracownia hotelarska, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język obcy zawodowy (j. angielski)
 • praktyka zawodowa 8 tygodni w hotelach i przedsiębiorstwach turystycznych. Szkoła organizuje także praktyki w Anglii i Hiszpanii
 • po zakończeniu edukacji z danej kwalifikacji uczniowie przystępują do egzaminu, co umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego technik hotelarstwa
 • możliwa jest nauka  j. kaszubskiego
 • absolwenci mogą podjąć studia na dowolnie wybranych kierunkach w szkołach wyższych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.