Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

technik ekonomista

 • kształcenie zawodowe będzie odbywać się w ramach dwóch kwalifikacji:
  1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  2. Prowadzenie rachunkowości
 • wymagania psychofizyczne: zdolność koncentracji uwagi, opanowanie, zrównoważenie, dobra pamięć, podzielność uwagi, wytrwałość, cierpliwość
 • przedmioty ogólnokształcące: j. polski, historia, religia/etyka, wos, wf, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, edb, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna
 • dwa języki obce: j. angielski  i j. niemiecki
 • przedmioty zawodowe nauczane są w ramach pracowni ekonomiczno-informatycznej w oparciu o nowoczesne programy i technologie informatyczne
 • praktyka zawodowa 6 tygodni w bankach, urzędach skarbowych i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w kraju jak również w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci.
 • przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Europie, w ramach projektu Comenius
 • po zakończeniu edukacji z danej kwalifikacji uczniowie przystąpią do egzaminu, co umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego technik ekonomista
 • absolwenci mogą podjąć studia na dowolnie wybranych kierunkach w szkołach wyższych.

Technik Ekonomista <<– Kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.