Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

„Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim” – umowa o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0006/16-00 z 9 listopada 2016r.

W wakacje w naszej szkole powstała super nowoczesna pracownia dla zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Te zmiany mogły się odbyć dzięki projektowi:     „REMONT I PRZEBUDOWA SALI DO LEKCJI FIZYKI NA SALĘ DO ZAJĘĆ NAUKI GASTRONOMII WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE”.

 

Comments are closed.