Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Europejskie Centrum Solidarności

Dnia 3 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do Gdańska. Znaleźliśmy się w centrum wydarzeń istotnych dla naszego kraju. Udaliśmy się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie od wczesnych godzin rannych gromadziło się mnóstwo ludzi, dla których wspomnienie 30-lecia pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce było ważną rocznicą. Audioprzewodnik wprowadził nas w czasy stanu wojennego 1981 r., ulotek rozdawanych na ulicy, pojazdów milicyjnych, wizyty Jana Pawła II na Zaspie czy w końcu w czasy Okrągłego Stołu. Nasz pobyt w ECS uwieczniliśmy, tak jak inni zwiedzający, napisami na białych i czerwonych karteczkach, tworzących olbrzymie hasło „Solidarność”.

Kolejna część naszej wycieczki miała już charakter integracyjny 🙂

Klasa I TŻiUG

Comments are closed.