Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Mozaika Bytowska

Tegoroczna Mozaika Bytowska jest kontynuacją poprzednich edycji i jak zwykle związana jest z tym, co lokalne, nasze i piękne w swym przekazie. 
Dn. 21.01. odbył się mini-koncert Aniołów nadziei – zespołu animowanego przez Panią Beatę Fiszka Borzyszkowską. W repertuarze znalazły się tradycyjne kolędy.
05.02. mogliśmy się spotkać z  muzykującą rodziną Drążkowskich, a w szczególności młodym artystą Cyrylem, który swój talent zapisał już na krążku Cassubia cantat.
Wykonawcom jeszcze raz dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie muzycznej 🙂

Comments are closed.