Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

O społecznym znaczeniu języka i mowie nienawiści

W poniedziałek 4-go lutego w naszej szkole odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Cezarym Obracht-Prondzyńskim – socjologiem i antropologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem było społeczne znaczenie języka, problemy związane z komunikacją międzyludzką oraz zagrożenia wynikające z mowy nienawiści. Nasz gość najpierw skupił się na ogólnych regułach funkcjonowania języka w społeczeństwie oraz jego wpływie na nasze życie. W drugiej części mówił o kwestiach związanych z rolą mediów – w tym mediów społecznościowych, wskazywał na konieczność brania odpowiedzialności za używane słowa i obrazy, pokazywał – odwołując się do badań naukowych – skutki używania mowy nienawiści, zachęcając młodzież do otwartej rozmowy na ten temat. Była to okazja do tego, aby każdy uświadomił sobie własną rolę i odpowiedzialność za to, jakie treści funkcjonują w sieci oraz w debacie publicznej, ale także w relacjach między rówieśnikami. Młodzież pytała m.in. o różnicę między krytyką a hejtem oraz o szanse na to, aby w przyszłości w naszym życiu – tak prywatnym, jak i publicznym było zdecydowanie mniej negatywnych emocji, wzajemnych niechęci i uprzedzeń.

Comments are closed.