Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Spotkanie w ZSE-U dot. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

20 kwietnia 2018 roku odwiedził naszą szkołę Prezes Związku Piłsudczyków w Kartuzach p. Tomasz Kocent. W spotkaniu wzięło udział około 30 uczniów naszej szkoły z różnych klas , zainteresowanych historią. Spotkanie zainicjowane zostało przez nauczycielkę szkoły Anitę Maryńczak- Prądzyńską, a związane było z Akademią Nowoczesnego Patriotyzmu, nad którą pieczę mają Elżbieta Pałasz i Hanna Finster- Wirkus i 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pan Kocent opowiadał uczniom ekonoma o Marszałku Józefie Piłsudskim oraz nieco zapomnianym, a wartym przypomnienia 66 Kaszubskim Pułku Piechoty. Pułk zaczęto organizować w 1919 roku w Poznaniu i tuż potem wziął on udział w wojnie polsko- bolszewickiej. Odniósl wiele zwycięstw, szczególnie w bojach nad Bugiem. Odznaczał się męstwem i dobra organizacją.

Z kaszubską jednostką związany był kapitan Jan Wandtke, którego postać przedstawiła uczniom Anita Maryńczak- Prądzyńska, wnuczka kapitana. W czasie wojny z bolszewikami był on dowódcą pułkowych taborów, za swoje zasługi został uhonorowany Krzyżem Walecznych.

Młodzież ekonoma wykazała ogromne zainteresowanie tematem, a spotkanie przyniosło dobry efekt pogłębiając wiadomości uczniów o nieznane fakty z udziału Kaszubów w walce o niepodległość Polski.

Szkoła zgłosiła również swój udział w konkursie ” Pomorskie drogi do Niepodległej” z okazji 100-lecia niepodległości, który ogłosił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Uczniowie maja zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej działacza, który przyczynił się do krzewienia polskości na Pomorzu.

Zespół pracuje pod kierunkiem nauczycielki Anity Maryńczak- Prądzyńskiej, a w jego skład wchodzą uczniowie z klasy II TO: Maikowski Maja, Wolska Natalia i Gospodarczyk Michał. Bohaterem przygotowywanej prezentacji, której wyniki poznamy we wrześniu 2018 roku jest Kapitan Wojska Polskiego Jan Wandtke.

 

Comments are closed.