Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie

Pomóż Marysi i Innym

Fundacja DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych  z zakresu ochrony zdrowia, na rzecz Pacjentów chorych  na białaczkę i inne schorzenia kwalifikujące szpik kostny  lub krwiotwórcze komórki macierzyste  krwi obwodowej do przeszczepu.

Comments are closed.