Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

8 stycznia w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, odbył się Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W X jubileuszowej edycji olimpiady naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III HOT/TOT Emila Kotz która zajęła zaszczytne II miejsce.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań z zakresu szerokiej wiedzy hotelarskiej z uwzględnieniem tematu wiodącego Nietypowe obiekty noclegowe oraz ze znajomości branży i aktualnej sytuacji na rynku hotelarskim i turystycznym. Z niecierpliwością oczekujemy na decyzję Komitetu Głównego Olimpiady, który spośród ponad 300 uczestników zawodów okręgowych w 9-ciu okręgach w Polsce wyłoni 30 finalistów zawodów centralnych.

Emilii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Comments are closed.