Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Etap okręgowy V Olimpiady Wiedzy o Turystyce

4 stycznia 2018 r odbył się w Gdyni okręgowy etap V Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w którym wzięły udział dwie nasze uczennice: Justyna Durawa z IV TOT i Kinga Krywiak z III TOT. W ciągu 150 minut uczennice musiały rozwiązać test teoretyczny i wykonać zadanie praktyczne. Wyniki II etapu konkursu znane będą najwcześniej za miesiąc. 30 najlepszych uczniów z Polski zakwalifikuje się do III centralnego etapu konkursu, który odbędzie się w kwietniu w Spale.

Piąta, jubileuszowa edycja Olimpiady (wpisanej na listę olimpiad MEN) realizowana jest pod hasłem „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”. Ma na celu zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, tańca, zwyczajów, obrzędów itp. Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie zasobów i walorów kulturowych swojego regionu, a także lokalnych produktów i atrakcji turystycznych z zakresu kultury ludowej. Zasoby kultury ludowej stanowią zarówno materialne, jak i niematerialne (folklor) elementy jej dziedzictwa.

Comments are closed.