Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie


    
Projekt - „Dobry zawód- lepsza przyszłość”
Informacja o projekcie Kompetentni na starcie
Remont i przebudowa sali do lekcji fizyki na salę do zajęć nauki gastronomii wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Głosowanie nad nowym Regulaminem SU

W związku ze zmianami w oświacie, Samorząd Uczniowski zorganizował głosowanie nad nowym Regulaminem SU.  Głosowanie odbyło się na początku grudnia bieżącego roku, a nad jego przebiegiem czuwała specjalnie powołana Komisja składająca się z przedstawicieli społeczności uczniowskiej.

W wyniku głosowania, Regulamin Samorządu Uczniowskiego został przyjęty. Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja uczniów. Świadczy to o pełnym zaangażowaniu w życie szkoły i zainteresowaniu działaniami podejmowanymi przez Samorząd.

Uroczyste podpisanie Regulaminu przez opiekuna Samorządu oraz Przewodniczącego Zarządu nastąpiło w gabinecie Pana Dyrektora.

Comments are closed.